----------Pendent de revisar ER/NT/XC el document 2 a Dades (:I) > ALAIRE GIRONA > WEB ALAIRE > TERMS & CONDITIONS-----------

Ø Aquest contingut és el mateix que IE3i

Ø Revisar tema ports

Ø Considerar condicions per lliuraments pariticulars

PREU VENDA RECOMANAT

(IVA NO INCLÒS) 01/12/2021


Article 1
Camp d'aplicació de les condicions generals de venda

Aquestes condicions s'apliquen a les vendes, als compradors que tinguin una activitat professional. Totes les comandes impliquen la total adhesió i sense cap reserva a les nostres condicions que prevalen sobre totes les estipulacions que puguin figurar a les comandes provinents del comprador. Qualsevol excepció ha de ser admesa per Iniciativa Exterior 3i, SA En qualsevol cas Iniciativa Exterior 3i, SA es reserva el dret de modificar dissenys i/o tarifes sense avís previ.


Article 2
Condicions de preu

Els preus aplicats a les vendes són aquells que consten a la nostra tarifa vigent a la feta de la comanda. La nostra tarifa està disponible a petició.

Article 3
Comandes

Totes les comandes hauran de ser cursades per escrit via e-mail a l'adreça iniciativa@ie3i.com. Les comandes passades per la intermediació d'un dels nostres representants només ens comprometen si han estat acceptades pel nostre departament comercial. Qualsevol modificació posterior ha de ser acceptada pel nostre departament comercial.

Article 4
Estoc

Els nostres productes són venuts dins del límit dels nostres estocs disponibles. Ens reservem el dret en tot moment i sense avís previ de suprimir i/o modificar qualsevol model de les nostres col·leccions.

Article 5
Termini de lliurament

Els terminis de lliurament són donats a títol indicatiu, els retards eventuals no donen dret al comprador a anul·lar la comanda, rebutjar la comanda o reclamar danys. La nostra societat queda alliberada de l'obligació de servir la mercaderia per a tots aquells casos fortuïts i/o de força major.


Article 6
Transport

Els nostres productes són venuts a la sortida del nostre magatzem. A partir d'un import total net de comanda de 500 euros, l'expedició viatjarà en franc ports per a qualsevol destinació nacional dins de la península (lliurament al magatzem professional). Per a comandes inferiors es carregarà en factura 50 euros en concepte de transport.

Totes les expedicions amb destinació Balears tindran un càrrec addicional del 8% en concepte de transport. Iniciativa Exterior 3i, SA no realitza enviaments de mercaderia a domicilis particulars.


Article 7
Recepció

És responsabilitat del destinatari, en presència del transportista, constatar els retards o danys de la mercaderia rebuda. Qualsevol reclamació haurà de constar a l'albarà de recepció de mercaderia, i ser comunicada per escrit dins de les 24 hores següents a la recepció de la mercaderia, mitjançant email iniciativa@ie3i.com

Article 8
Reserva de domini

La mercaderia serà considerada en dipòsit fins que se n'hagi efectuat el pagament en la seva totalitat, quedant autoritzada Iniciativa Exterior 3i, SA o el representant designat per aquesta a retirar aquesta mercaderia.


Article 9
Garantia

Els nostres productes estan garantits durant 1 any contra tot defecte de fabricació independentment de l'aplicació de la garantia legal establerta al codi civil, i sota la condició d'haver estat tractats amb les cures degudes en els processos de transport, emmagatzematge, muntatge, ús i manteniment que hagin patit. El comprador reconeix tenir coneixement del comportament al medi exterior, dels diferents materials utilitzats a les nostres col·leccions de mobiliari (teca, alumini, acer inoxidable, textilè, wicker, etc…)


Article 9
No s'admetran devolucions de mercaderies sense el seu embalatge original.

Litigis

Qualsevol procés jurídic que s'hagi de prendre en relació amb les condicions descrites anteriorment, se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Figueres.